Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen | Member of the European Parliament


In English

Kansalaisjärjestöjen EU-rahoitus tarkastuksessa


Julkaistu: perjantaina 12. toukokuuta 2017


Suomenmaa


Euroopan unioni tukee kansa­lais­jär­jes­töjen toimintaa vuosittain sadoilla miljoonilla euroilla.

Tuen saajina on erityisesti kehitysapuun ja ympäristön suojeluun keskittyneitä järjestöjä.

Euroopan parlamentti pohtii parhaillaan uusia sääntöjä tälle rahoitukselle. Toimin tilin­tar­kas­tus­va­li­o­kunnan jäsenenä ryhmämme neuvot­te­li­jana asiassa.

Mietintö on herättänyt huomiota kansain­vä­li­sessä lehdistössä.

Asian tekee ajan­koh­tai­seksi Puolan ja Unkarin kiristynyt yhteis­kun­nal­linen tilanne, missä euroop­pa­laisten arvojen edistäminen on alettu kokea kansallisten arvojen vastaiseksi. 

Keskustelua on herättänyt kysymys, tulisiko EU:n rahoittaa ja tukea sellaisia kansa­lais­jär­jes­töjä, jotka eivät allekirjoita EU:n arvopohjaa tai saavat rahoitusta myös tunte­mat­to­mista lähteistä.

Rahoituksen ehdoksi on myös ehdotettu, että viestinnän pitää perustua tarkas­tet­tuihin faktoihin.

Tarkoitus on hyvä, mutta oikeus­val­ti­ossa mikään virasto ei voi ryhtyä totuuden omistajaksi.

Mielestäni läpinäkyvyys ja EU:n arvojen kunni­oit­ta­minen ovat parhaat ratkaisut näihin kysymyksiin.

Koska EU:n rahoitus tulee veron­mak­sa­jilta eli meiltä kaikilta EU:n kansalaisilta, on sen oltava täysin läpinäkyvää.

On myös pidettävä tarkasti huolta siitä, että järjestöt käyttävät varansa siihen toimintaan, mihin tukea on haettu.

Tämän vuoksi on syytä yhtenäistää EU:n rahoi­tuk­sen­saa­jien ja EU:n toimintaan vaikuttavien tahojen eli lobbareiden läpi­nä­ky­vyys­re­kis­te­reitä.

Jos rahoitusta saavat kansa­lais­jär­jestöt lobbaavat EU:n toimielimiä, tulee niiden saama EU-rahoitus olla asiasta vastaavan päättäjän, ja tietysti kansalaisten tiedossa.

Euroopan unioni on ennen muuta arvoyhteisö.

Oikeus­val­ti­o­pe­ri­aate, demokratia, ihmi­soi­keuk­sien kunni­oit­ta­minen ja perusvapaudet ovat arvoja, joiden tulee olla edellytyksenä EU:n rahoituksen myöntämiselle.

On myös pidettävä huoli hakup­ro­ses­sien riittävästä selkeydestä.

Rahoituksen hakemisesta ei saa aiheutua turhaa rasitetta järjestöille, jotta ne voivat keskittyä päätoi­min­taansa: yhteisen hyvän ja yhteisten arvojemme edistämiseenTilaa uutiskirjeeni tästä