Hannu Takkula
Euroopan parlamentin jäsen | Member of the European Parliament


In English

Parlamentin LULUCF-äänestys on suomalaisen vaikuttamisen työvoitto


Julkaistu: keskiviikkona 13. syyskuuta 2017
Euroopan parlamentin LULUCF-äänestyksessä meni läpi suomalaisten räätälöimä ja kannattama muutosehdotus, jonka perusteella tulevaisuuden metsien käyttöä ei sidota menneisyyden hakkuiden intensiivisyyteen. Tämä tarkoittaa, että Suomen hiilinielu ja kestävä metsänhoito tunnustetaan. 


Se on myös suuri helpotus niin niin biotalouden investoinneille kuin Suomen valtiolle, joka on määrittänyt kunnianhimoiset tavoitteet biopohjaisille liikennepolttoaineille ja uusiutuvalle energialle.


Äänestystulos on suomalaisen vaikuttamisen työvoitto. Se on osoitus siitä, että pitkäjänteinen vaikuttamistyö Brysselissä tuo tulosta. Suomalaiset välittivät tietoa kestävästä metsänhoidosta yhdessä rintamassa kiitettävästi lukuun ottamatta vihreän laidan meppejä, jotka vetivät omaa linjaansa.  Myös ministeriöt ja sidosryhmät ansaitsevat tunnustuksen aktiivisesta työstä.


ALDE-ryhmän neuvottelijana toiminut Nils Torvalds ansaitsee vaikuttamistyössä erityisen kiitoksen, sillä hän oli ratkaisun löytymisessä keskeisessä asemassa. Torvalds onnistui neuvottelemaan kompromissin, jolla myös osa metsien käyttöön epäilevästi suhtautuvista mepeistä saatiin kompromissiehdotuksen taakse. Kyseinen muutosehdotus hyväksyttiin äänin 365-310.


Tärkeintä on, että komission järjettömästä ajatuksesta sitoa hiilinielulaskennat menneisyyden metsien käytön intensiivisyyteen luovuttiin. Se on myös linjassa maatalousvaliokuntien ja teollisuusvaliokuntien lausuntojen kanssa, joita ympäristövaliokunta ei aiemmin ollut mietinnössään kuullut. Minun oli ryhmämme maatalousvaliokunnan neuvottelijana helppo hyväksyä tämä kompromissi.


Parlamentin täysistunto hyväksyi maininnan myös siitä, että metsien tulee pitkällä aikavälillä kasvaa enemmän kuin niitä hakataan. Tämä kirjaus vastaa Suomessa jo vuosikymmenien ajan toteutettua kestävää metsänhoitoa. Ajatuksen kirjaaminen mietintöön oli kuitenkin ratkaisevaa kompromissin löytymiseksi ympäristövaliokunnan saksalaisen raportoijan Norbert Linsin kanssa.


LULUCF-asetuksen käsittely etenee seuraavaksi Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston välisiin kolmikantaneuvotteluihin. Vaikuttamistyö jatkuu.Tilaa uutiskirjeeni tästä